Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Νανοτεχνολογία: Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με ψυχρά χρώματα

Τα ψυχρά ή θερμομονωτικά ή θερμοανακλαστικά χρώματα είναι χρώματα που αντανακλούν το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας που μεταδίδεται με την ηλιακή ακτινοβολία. Το ποσοστό αυτό φθάνει στο 93% για τα καλύτερα από τα συναφή προϊόντα. Έτσι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση κόστους για κλιματισμό κατά τους θερινούς μήνες. Ένα ψυχρό χρώμα μπορεί να ρίξει την εσωτερική θερμοκρασία κατά την διάρκεια των ζεστών μηνών έως και 4οC, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό από ενεργειακής άποψης.

BIONI PERFORM
 
Το Bioni Perform βασίζεται στη νανοτεχνολογία και προορίζεται για βαφές εξωτερικών τοίχων/προσόψεων. Το Bioni Perform είναι προορισμένο για να ρίχνει το κόστος κλιματισμού κατά τους θερινούς μήνες έως και 40%.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- Η τελευταία λέξη της νανοτεχνολογίας.
- Εξαιρετική ανακλαστικότητα της θερμότητας: Μειώνει αισθητά το θερμικό φορτίο του κτιρίου.
- Ατμοδιαπερατό.
- Μυκητοστατικό.
- 100% στεγανό.
- Μεγάλη λειτουργική ζωή. Ελάχιστο κόστος συντήρησης.
- Γεφυρώνει όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές μικρορωγμές.
- Προστατεύει από την ενανθράκωση.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και προσφορές τηλεφωνήστε στο 2310 402154.
 
Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM