Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Πολυεστέρας: Οι βασικές ιδιότητες


Περιγράφονται επιγραμματικά οι κυριότερες ιδιότητες του ενισχυμένου πολυεστέρα  

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γενικώς τα ενισχυμένα πλαστικά έχουν υψηλές χημικές αντοχές. Χαμηλές αντοχές έχουν οι πολυεστέρες γενικής χρήσης στα ισχυρά αλκάλια (βάσεις) και σε ορισμένα ισχυρά οξέα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ειδικού τύπου πολυεστέρες όπως τους βινυλεστέρες. Λόγω των γενικά υψηλών αντοχών τους οι πολυεστέρες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δεξαμενών και σωλήνων που έρχονται σε επαφή με χημικά αντιδραστήρια.  

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο πολυεστέρας παρουσιάζει αρκετά υψηλή συρρίκνωση τουλάχιστον σε σχέση με τις εποξειδικές ρητίνες.  
Μέση συρρίκνωση: 7-8%. Το ειδικό βάρος του ενισχυμένου πολυεστέρα εξαρτάται από το λόγο πολυεστέρας / γυαλί στο τελικό προϊόν. Γενικά όμως είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με άλλα δομικά υλικά όπως π.χ. ο χάλυβας. Το μέσο ειδικό βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 1,6 – 1,8 Kg/lit.
Οι υψηλές του αντοχές σε σχέση με το μικρό ειδικό βάρος του του δίνουν προτεραιότητα σε ορισμένες βιομηχανίες όπως η αεροναυπηγική. Η θερμική αγωγιμότητά του είναι μικρή. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητάς του κυμαίνεται περίπου στα 0,18 – 0,19 W/m ∙ k. Οι αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες είναι σχετικά μικρές. Για τους γενικής χρήσης ενισχυμένους πολυεστέρες οι θερμοκρασίες συνεχούς έκθεσης πρέπει να είναι μικρότερες των 110o C.  

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι θλιπτικές, εφελκυστικές και καμπτικές αντοχές των ενισχυμένων πολυεστέρων παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά ανάλογα:
- με το είδος του οπλισμού: π.χ. mat, woven roving κλπ.
- με το ποσοστό του οπλισμού
- με τον προσανατολισμό των ινών του οπλισμού (διαξονικοί, τριαξονικοί οπλισμοί κλπ.). Γενικά όμως μπορούν να φθάσουν σε πολύ μεγάλα ύψη. Πολύ υψηλές είναι γενικά και οι αντοχές σε κρούση.  

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΓΗΡΑΝΣΗ
Οι υψηλές χημικές αντοχές του ευνοούν την αντοχή του πολυεστέρα σε γήρανση. Όμως όλα τα εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες ενισχυμένα πλαστικά πρέπει να έχουν μια προστατευτική στρώση από gelcoat συνδυασμένη ίσως με μια στρώση αράχνης.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM